Kelionė į Alytaus kraštą

Tai buvo išvyka pagal projektą „Nuo tradicijų prie verslo“. Projektas buvo vykdomas kartu su Valų bendruomene, pagal vietos plėtros strategijos „Ukmergės rajono vietos veiklos grupės 2016-2023 metų vietos plėtros strategija“ II prioriteto „Gyvenimo kokybės kaimo vietovėse gerinimas, gyventojų socialinio, kultūrinio aktyvumo ir jaunimo užimtumo skatinimas, kompetencijų didinimas“ priemonę „Parama kaimo gyventojų aktyvumo ir pilietiškumo skatinimui bendrų iniciatyvų rėmimui“ LEADER-19,2-SAVA-6.

Kelionės metu aplankėme Raižių Totorių Bendruomenę. Su Raižių kaimo istorija ir totorių bendruomenės veikla supažindino religinės bendruomenės pirmininkas, 2021 m. Alytaus rajono garbės pilietis Ipolitas Makulavičius. Jis pravedė įdomią ekskursiją, pasakodamas ne tik apie kaimą, veikiančią mečetę, bet ir pateikdamas daug istorinių faktų apie Lietuvos totorius. Buvome pavaišinti nuostabaus skonio šimtalapiu, kava.

Aplankėme Pivašiūnų bažnyčią. Bažnyčia garsėja Dievo Motinos paveikslu. Marijos garbei kasmet vyksta Žolinės atlaidai. Tą dieną vyko paruošiamieji darbai, bažnyčios puošimas.

Aplankėme Mikalavo kaimo bendruomenę. Mus sutiko ne tik su skaniais džūkiškais tautinio paveldo patiekalais bet ir su smagia muzika. Vaišinomės džūkiška daržovių sriuba, bulvinėmis bandomis, pyragu. Gėrėme gilių kavą. Kartu dainavome visiems žinomas dainas. Apžiūrėjome ir originaliai įrengtą šiltnamį.

Pakeliui į namus aplankėme Daugus, Apžiūrėjome nuostabiai gražią miestelio bažnyčią.

Dar lankėmės Viliūnų benduomenėje. Čia dalinomės bendruomenių veiklos patirtimi. Šios bendruomenės dėka kuriamos darbo vietos . Įdomi ir nauja patirtis.

Parašykite komentarą